Kokybės garantija

 • PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
  Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.
  Juridiniams subjektams garantijos terminas taikomas/netaikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus. AEG, Electrolux, Bosch, Siemens, Samsung ir kitų gamintojų taikoma iki 6 mėn. gamintojo garntija.
  Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą* ir (jei reikalaujamas) užpildytą garantinį taloną**.
  Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai.
  Garantinį remontą atlieka serviso centrai, jų kontaktus rasite garantiniam talone ***.
  Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi jeigu: Prekė buvo naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį ir/arba nesilaikant naudojimosi instrukcijų; Prekė buvo remontuojama ar kitaip modifikuojama gamintojo neįgaliotame serviso centre; Pažeisti prekės serijinio numerio lipdukai ar kiti identifikaciniai ženklinimai; Prekė yra mechaniškai ar kitaip pažeista, buvo ardyta, jei gedimas atsirado prekei kritus ar sutrenkus; Prekės gedimas atsirado dėl į prekės vidų patekusių dulkių, skysčių, smėlio ir pan.; Prekės gedimas atsirado naudojant priedus, kurie nėra originalūs arba rekomenduojami naudoti gamintojo; Prekės gedimas atsirado dėl nelegalaus turinio ar programų diegimo; Prekės gedimas atsirado dėl virusinių programų veikimo; Prekės gedimas atsirado dėl nekontroliuojamų aplinkos veiksnių (gaisras, lietus, žaibas, audra, potvynis ir pan.); Prekės gedimas atsirado dėl eletros įtampos šuolių ar kitokių elektros tinklų sutrikimų. Garantija netaikoma susidėvinčioms prekėms ir detalėms (laidai, dėklai, laikikliai, akumuliatoriai ir pan.).
  Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita-faktūra ar lizingo sutartis) jei juose yra tiksliai nurodytas gaminys. Toks dokumentas patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo įrangą. Pardavėjo garantinį taloną papildomai pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente nėra tiksliai nurodytas įrangos modelis (tuomet garantiniame dokumente turi būti nurodyti įrangos identifikavimo duomenys).
  * PVM sąskaitą - faktūrą gausite el.laišku arba bus pridėtas ant prekės pakuotės.
  ** Garantiniai dokumentai pridedami jei to reikalauja gamintojo atstovybė, tačiau jau daugeliui gaminių kaip pvz. Samsung, Philips, Panasonic, Siemens, Bosch pakanka įsigijimo dokumento (sąskaitos)
  *** Klientas visuomet turi teisę kreiptis į preka.lt ir mes pasistengsime suteikti operatyvią pagalbą ar reikiamą informaciją dėl prekės remonto.